• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

   
รถยนต์ จำนวน  3  คัน
รถกระเช้าพร้อมเครนยก จำนวน  1  คัน
รถบรรทุกขยะ จำนวน  1  คัน
รถจักรยานยนต์ จำนวน  6  คัน
คอมพิวเตอร์ จำนวน  25  เครื่อง
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน  2  เครื่อง
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน  1  คัน
© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.