• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

หมวด
 
select
หัวข้อข่าวหมวดวันที่
แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อข่าวประชาสัมพันธ์14/01/2020
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562ข่าวประชาสัมพันธ์30/09/2019
ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563ข่าวประชาสัมพันธ์25/06/2020
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนข่าวประชาสัมพันธ์27/05/2018
 ข่าวประชาสัมพันธ์19/10/2017
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563 (ฉ.3)ข่าวประชาสัมพันธ์01/10/2019
ข้อมูลสถิติการให้บริหารประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2562ข่าวประชาสัมพันธ์05/02/2019
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562ข่าวประชาสัมพันธ์15/01/2019
การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานข่าวประชาสัมพันธ์15/06/2018
การดำเนินกิจกรรมโตไปไม่โกงข่าวประชาสัมพันธ์20/11/2019
© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.