• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา


หัวข้อข่าวหมวดวันที่
Data pager
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
 225 items in 23 pages
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง30/04/2021
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนข่าวประชาสัมพันธ์21/04/2021
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563ข่าวประชาสัมพันธ์21/04/2021
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564-2566 ข้อ 3 ข่าวประชาสัมพันธ์20/04/2021
รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ6เดือนงบประมาณพ.ศ.2564ข่าวประชาสัมพันธ์20/04/2021
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนข่าวประชาสัมพันธ์09/04/2021
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงทุจริต 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์01/04/2021
รายงานสถิติการจัดการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือนข่าวประชาสัมพันธ์01/04/2021
ประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมไข้เลือดออก หมู่ที่15 ตำบลโพรงมะเดื่อ ข่าวประชาสัมพันธ์31/03/2021
รายงานสถิติผู้รับบริการ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564ข่าวประชาสัมพันธ์31/03/2021

 


 
 
 
 
 
 
บรรยายสรุปภาพรวมของ อบต.
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์อวยพรวันคริตส์มาส
 โครงการ 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2558
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
 


โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์

มหรรมการสร้างความปรองดอง

 

 
 
 
 

© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.